AKSU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 

        Isparta İli, Aksu İlçesi, Yaka Köyünde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 1 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Akus Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

 

 

SATIŞI YAPILCAK TAŞINMAZ MALLARIN

 
Mah/Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Geçici Teminat(TL) Tahmini Bedel İhale Tarihi İhale Saati
Yaka Köyü Belen Ham Toprak   276 2 507,00 m² Tam İmarsız 220,00 TL 2.200,00 TL 29/11/2018 09:30