İlçemiz Mal Müdürlüğünce 27/07/2017 Salı Günü  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif usulu  ihale yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.