Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2018-2022 Stratejik Planı'nda; uluslararası standartları gözeterek ,üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan " Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" hedefi doğrultusunda İlçemiz ortaokullarında öğrenim gören öğrencilere " Okullarda Gıda Güvenilirliği " konusunda sunumlar yapılarak, katılımda bulunan 140 öğrenci için farkındalık oluşturulması sağlandı.