İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU  
S.NU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ ( ENGEÇ)  
1 2521Sayılı Kanun Kapsamında verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 1-Dilekçe
2-Sağlık Raporu
3-T.C.Kimlik Numarası
4-Adli Sicil Beyanı
5-Son 6 ay içinde çekilmiş ( 4 ) adet vesikalık Fotoğraf
İstenilen Belgeler tamamlandıktan Sonra (7) İş Günü
(Devir Alacaklar İçin Dosya İl Dışında ise Dosyanın gelmesine müteakip.)
 
2 2521Sayılı Kanun KapsamındaSatıcılık Belgesi 1-Dilekçe
2-İş yerinin Kendi Mülkiyetlerinde bulunduğunu veya Kiralandığını kanıtlayan belge
3-Silah Bulundurulmasında ve Satmasında bedeni ve Ruhu bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu
4-Adli Sicil Beyanı
5-2521 S.K. Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname.
6-T.C Kimlik Numarası
7-Son 6 Ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
Tahkikat ve Belgelerin tamamlanmasına müteakip (7) İş Günü  
3 Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı 1-Dilekçe
2-Adli Sicil Beyanı
3-T.C Kimlik Numarası
4-Sağlık Raporu
5-Son 6 Ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
6-Avcılık Belgesi
(7) İş Günü
(Devir Alacaklar İçin Dosya İl Dışında ise Dosyanın gelmesine müteakip)
 
4 Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen Diger Belgelere ilave olarak;
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48'inci Maddesine İstinaden Alınmış ise;

1-Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,
2-Psiko-Teknik değerlendirme ve Psikiyatri uzmanı yuayene belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 118'inci Maddesine İstinaden Alınmış ise;
Eğitim Belgesi , Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-Teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduranların birinci defa eğitime ,ikinci defa psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir)
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 51/2-b Maddesine İstinaden Alınmış ise;
Psikiyatri uzmanından alınacak pisiko-teknik değerlendirme belgesi ( Geriye doğru (1) yıl içerisinde ( 5) defa hız sınırını %30'dan fazla aşanların ,Psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.
Tahkikat ve Belgelerin tamamlanmasına müteakip (7) İş Günü  
5 Trafik Kazası Tespit tutanağının Verilmesi 1-Nüfus Cüzdanı veya Kimlik yerine geçen diğer belgeler
2-Araç tescil belgesi
3-Araç Trafik Belgesi
4-Zorunlu mali sorumluluk sigortası
5-Sürücü belgesi
(24) Saat  
6 Trafikten Men Edilen Aracın İade edilmesi Muayene Süresi geçen araçlar;
1-Araç Trafik Belgesi
2-Araç Muayene Raporu ( Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir),
3-Sürücü Belgesi,
4-Zorunlu mali sorumluluk sigortası .

Aracın Noter Satışının alınarak 1 Ay İçerisinde satın alan adına Tescil belgesi çıkarılmadığı için Trafikten Men edilen araçlar;
1- Araç Tescil belgesi ( yeni çıkarımış),
2-Araç Trafik Belgesi,
3-Sürücü belgesi,
4-Zorunlu mali sorumluluk sigortası .
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olmayan araçlar;
1-Zorunlu mali sorumluluk sigortası ,
2-Araç Tescil belgesi,
3-Araç Trafik Belgesi,
4-Sürücü belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun20/1-a, 21,25, 26/1,28,30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten men edilen araçlar;
1-Aracın Men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi / giderildiğinin belgelendirilmesi,
2-Zorunlu mali sorumluluk sigortası
3-Araç Tescil belgesi,
4-Araç Trafik Belgesi,
5-Sürücü belgesi.

Araç , araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.
(7) İş Günü

( Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesine müteakip)
 
         
Başvuru esnasında yukarıdaki belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
         
  İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ  
         
  İSİM : Halil MUTLUTÜRK İSİM :İdris ARSLAN  
  UNVAN : İlçe J.K.   UNVAN : Kaymakam  
  TEL :341 25 58   TEL :341 21 87  
  FAX :341 28 36   FAX :341 25 57  
  E-POSTA:www.jandarma.tsk.tr E-POSTA:aksukaymakamlik@gmail.com

Halil MUTLUTÜRK
İLÇE JANDARMA KOMUTANI

 
 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefon Numaraları

341 25 58

Fax Telefonu

341 28 36

Web Adresi

www.jandarma.gov.tr

Posta Adresi

İstiklal Mah No:5 Aksu/Isparta

e-mail

www.jandarma.tsk.tr